Udskrivning af reservedele i nul tyngdekraft


Kortlægning af forskellene mellem objekter trykt på Jorden og i rummet vil hjælpe videnskabsmænd med at finde bedre svar på grundlæggende spørgsmål om, hvordan metaller opfører sig under forskellige termiske og mekaniske forhold.

Denne dybere indsigt i materialefysik kan for eksempel bruges til at reducere den sikkerhedsmargin, som producenter af metalgenstande bruger her på Jorden – og dermed reducere ressourceforbruget, forklarer John Leif Jørgensen: ”For eksempel er dele til f.eks. fly. bygget væsentligt stærkere end nødvendigt, fordi vi ikke ved præcis, hvordan materialerne opfører sig. Det gælder naturligvis også for biler og cykler etc. Fremadrettet vil man kunne forbedre effektiviteten i brugen af ​​mange af de komponenter og materialer, vi bruger i samfundet i dag, hvis man ansvarligt kan reducere sikkerhedsmarginen og gå tættere på grænsen. ”

Flere DTU rumprojekter

To andre DTU-projekter vil blive involveret i Huginn-missionen, der efter planen skal løftes i august.

Et af projekterne vil teste virtual reality (VR) som et værktøj til at stimulere mentalt velvære under en rummission. Et konsortium ledet af DTU vil levere et VR-system, der kan transportere astronauter til fredelige steder – såsom en rislende strøm i en skov – og derved forbedre astronauternes mentale velbefindende på lange missioner.

Det er en udfordring at udvikle udstyr, der kan fungere i rummet. De tilgængelige VR-systemer gør brug af tyngdekraften til at sikre, at universet, der præsenteres for brugeren, er orienteret korrekt, og at det vises uden billeder, der ‘flimmer’, når for eksempel astronauterne drejer hovedet.

Derfor vil det kræve meget arbejde at udvikle et system, der fungerer lige så godt i nul tyngdekraft, og dermed undgår at gøre astronauterne køresyge. Men hvis det fungerer efter hensigten, vil det åbne dørene for bredere anvendelse af VR i rummet til øvelse, træning og underholdning.

I det andet projekt vil Andreas Mogensen fortsætte med at fange det kraftige lyn, der kommer fra tordenskyer og når op til en højde på 50 kilometer – og som han fangede på video under sin første korte mission i 2015.

Til den nye mission vil DTU Space udstyre den danske astronaut med et meget bedre kamerasystem, der er i stand til at tage op til 100.000 billeder i sekundet med en hidtil uset kontrast af den fantastiske elektriske aktivitet, og dermed give ny indsigt i og perspektiver på dette fænomen.

De mange nye billeder vil – sammen med data indsamlet fra det danske rumklimaobservatorium ASIM, hvor DTU Space står for den videnskabelige ledelse – give DTU-forskere mere viden om, hvordan lyn påvirker atmosfærens koncentration af drivhusgasser og dermed Jordens klima.

En sådan viden vil for eksempel sætte forskere i stand til at forbedre vores klimamodeller.

Leave a Comment