Nyt studieprogram sikrer bæredygtighed i Blue Growth


Hvis Danmark skal fastholde sin stolte tradition for at være en søfartsnation, er der brug for en mere bæredygtig udvikling af den blå økonomi. Derfor tilbyder DTU studerende en ny kandidatuddannelse i Ocean Engineering.

“Vindparker, fiskeri, havbrug eller enhver form for aktivitet, der foregår i havet, kræver folk med det særlige sæt af færdigheder, som vi sammensætter i denne nye uddannelse”, siger professor Andre Visser fra DTU Aqua og studieleder af Ocean Engineering.

Blå vækst eller blå økonomi er drevet af en international trang til at udnytte havene bedre, men hvis den maritime industri skal gøre det ansvarligt, er der brug for mere viden, forskning og nye teknologiske løsninger.

“Vi er nødt til at undersøge effekten af ​​blå vækst på havmiljøet, og derfor er dette program så vigtigt og rettidigt,” siger studielederen.

Undersøger effekten på havmiljøet

Ifølge professoren foregår alle ingeniørprojekter, der foregår i havet, i et miljø, som er fremmed for de fleste.

“Vi forstår ikke havet intuitivt, så vi er nødt til at forske mere,” siger han.

Studielederen understreger, at ingeniører i dag mangler de specialiserede kompetencer, der er nødvendige for at udnytte havet på en bæredygtig måde.

”For eksempel vil en havvindmøllepark forstyrre det fiskeri, der foregår der, og skibstrafikken i de områder. Det påvirker også potentialet for offshore dambrug, måden sedimenttransport og bølger påvirker kystlinjen samt bevaring. Alle disse ting skal balanceres på en ansvarlig måde. Dette nye program er en holistisk tilgang til mange slags ingeniørprojekter, der er placeret offshore.”

Oceaningeniører opnår et unikt færdighedssæt

En dybere forståelse af havmiljøet kræver to grundlæggende færdigheder, som fremtidige havingeniører skal mestre. Et aspekt handler om at udvikle en klar videnskabelig forståelse. Fra bølgerne til livet i havet. Fra kemi til sedimenterne på havbunden. Et andet aspekt handler om at udvikle en stor viden om de tekniske krav til at arbejde i havet, hvilket kræver meget praktisk erfaring, at gå ud og forske.

“Havet er ikke let at observere. Du skal have specielle instrumenter til at se under vandet, forskellige kameraer, forskellige billedsystemer, akustik, overvågningssystemer, satellitter, alle de ting,” siger Andre Visser og tilføjer:

”Når man først har sat et stort ingeniørprojekt i gang, som en vindmøllepark, skal man konstant overvåge det for at se, hvad der sker i miljøet omkring det, både hvad angår havmiljøet, men også stabiliteten. Eroderer havbunden anderledes, fordi du har sat disse pyloner derind? Ændrer det havbunden? Disse aspekter er vigtige.”

Nyt forskningsskib på vej

Andre Visser fortæller, at det faktisk er meget dyrt at komme ud på havet for at forske, men DTU har sit eget forskningsskib, Dana, der ligger i Hirtshals.

“Det er et stort oceangående skib. Jeg mener, jeg har sejlet over Atlanten til Grønland fra forskellige steder, men det er ved at blive gammelt. Heldigvis er der en afløser på vej,” siger Andre Visser.

DTU ejer også mindre kystforskningsskibe, som studerende kan bruge til at lave kystarbejde til deres praktiske kurser i løbet af sommeren. Desuden er der et ferskvandslaboratorium i Silkeborg, et shelterfiskcenter i Nykøbing Mors, så de studerende har adgang til mange forskellige lokaliteter, hvor eleverne kan udføre praktisk arbejde udover undervisningslaboratorierne på campus.

Oceanografi var tidligere en specialisering under cand.merc.-uddannelsen Aquatic Science and Technology, som nu hedder Sustainable Fisheries and Aquaculture og flytter fra Lyngby Campus til Hirtshals Campus fra 1. september 2023. Den nye kandidatuddannelse i Ocean Engineering udbydes på DTU Lyngby campus .

“En af grundene til, at vi har det her i Lyngby, er på grund af partnerskaberne med andre institutter. DTU Aqua skal lede uddannelsen, men der er et stort samarbejde på tværs af campus med discipliner som maskinteknik, rumfart, vind, elektro og anlæg. ingeniør, som alle bidrager til dette program gennem vores kursuskatalog,« understreger studielederen.

Studerende, der i øjeblikket er tilmeldt Aquatic Science and Technology, kan ændre deres uddannelse til for eksempel Ocean Engineering indtil 1. maj 2023.

Den første af sin slags i Europa

Efterspørgslen på den nye uddannelse kommer fra både studerende og arbejdsgivere i industrien, og studielederen har endda fået flere henvendelser fra udlandet. Det er det eneste af sin slags i Danmark, og der er meget få lignende kurser, der undervises på udenlandske universiteter.

Med den nye uddannelse tager DTU ekspertisen inden for oceanografi og udvider den på tværs af campus i stedet for blot at koncentrere den på DTU Aqua.

”Vi sætter flere studerende fra forskellige felter i stand til at udnytte denne viden. Studerende kan blive maskiningeniører med speciale i kystprocesser, da de får de havtekniske komponenter, som fokuserer på bæredygtighed og miljøforståelse,” siger professoren.

Kandidaterne kan enten følge en videnskabelig karriere, eller de kan gå direkte ind i industrien med store internationale danske virksomheder. Oven i det er der også et stort potentiale for startup-virksomheder til at gå ind i offshore-serviceindustrien.

Leave a Comment