Nyt DTU-medlem af Klimarådet


Professor Marie Münster fra DTU Management tiltræder 1. marts Klimarådet som rådgiver på energiområdet.

Marie Münster er en af ​​Danmarks førende forskere inden for energisystemanalyse. Hun forsker blandt andet i, hvordan vi fremover skal prioritere energikilder ud fra et økonomisk og klimamæssigt perspektiv. Derudover deltager hun aktivt i den offentlige debat om, hvordan Danmark bedst kan tilpasse sig et grønt og effektivt energisystem.

Hendes arbejde skal understøtte Klimarådets arbejde, som blandt andet skal rådgive regeringen om, hvordan Danmark kan omstilles til et klimaneutralt samfund, så vi i fremtiden kan reducere udledningen af ​​drivhusgasser til et minimum.

”Jeg er meget beæret over at blive valgt som medlem af Klimarådet og ser frem til at deltage i spændende diskussioner med eksperter om forskellige klimaspørgsmål. Jeg ser frem til at omsætte min forskning i praksis og være med til at gøre en forskel for klimaforandringerne. Og rådsarbejdet passer til DTUs strategi om at udvikle bæredygtige løsninger til gavn for samfundet,” siger hun.

De største klimaudfordringer

Marie Münster har forsket i energisektorens grønne omkostningseffektive omstilling siden 2006. Hun har fokuseret på sektorkobling og optimal udnyttelse af knappe ressourcer som affald, biomasse og vind i nye eller eksisterende net til el, fjernvarme, og gas.

I øjeblikket fokuserer hun på Power-to-X-teknologier, som kan omdanne sol- og vindkraft til grønne brændstoffer til tung transport såsom skibe, fly og lastbiler. Hun analyserer, hvordan man dimensionerer, placerer og driver Power-to-X-anlæg til så lave omkostninger som muligt, og undersøger, hvordan man transporterer energi mellem lande og energiøer til den laveste pris.

Derudover har hun for nylig stået i spidsen for et forskningsprojekt, hvor hun analyserede forskellige scenarier for, hvordan den maritime sektor kan reducere sine drivhusgasudledninger og leve op til Paris-aftalen.

”Nogle af de områder, vi skal tage fat på, er tung transport, industri og landbrug, hvor vi ser nogle af de største klimaudfordringer. Men der er også stort fokus på energibesparelser, forsyningssikkerhed og på at reducere naturgasforbruget. Med krigen i Ukraine er forsyningssikkerheden steget endnu højere på vores liste over prioriteter. Samtidig har krisen gjort os opmærksomme på, at det er vigtigt ikke at være afhængig af at importere energiressourcer fra nogle få lande,” siger Marie Münster.

Der er en vej frem

Hvis vi skal udvikle og gennemføre effektive teknologiske løsninger til den grønne omstilling, er vi nødt til at nedbryde siloer og arbejde på tværs af sektorer og discipliner, siger Marie Münster. Derudover skal løsningerne være konkurrencedygtige og accepteret af den brede offentlighed. Det lyder måske som en næsten umulig opgave, men der er ingen vej udenom, hvis vi skal blive CO2-neutrale i 2050.

”Jeg arbejder meget på at se på, hvad der er bedst for samfundet på lang sigt. Vi kan for eksempel se, at det kan betale sig, hvis vi skifter vores biler ud med elbiler. Men hvad skal der til, før vi når dertil? Skal vi ændre skatterne eller reglerne? Det positive budskab er, at der er teknologier, der kan løse klimaudfordringerne. Det kan vi faktisk løse. Der er en vej frem, og jeg vil arbejde for at få de løsninger i spil.”

Marie Münster bliver en af ​​Klimarådets ni paneldeltagere, som er eksperter i energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning.

Hun afløser Poul Erik Morthorst, professor emeritus i energiøkonomi ved DTU Vindenergi. Med denne udnævnelse beholder DTU en repræsentant i rådet på energiområdet.

Leave a Comment