Letbaner tilbyder nye måder at tilgå og bevæge sig på DTU


Du har sikkert lagt mærke til de store vejspærringer og de store gravemaskiner, der graver rundt på DTU Lyngby Campus. Det skyldes i høj grad, at der bliver gjort plads til Storkøbenhavns Letbane, som får tre stoppesteder på DTU: Rævehøjvej, Anker Engelunds Vej, og Akademivej.

Entreprenøren forventer inden længe at modtage betonplader til letbaneskinnernes bund, og der er ved at blive opsat elmaster. Efter planen vil man med udgangen af ​​2025 kunne tage den første letbanetur mellem Ishøj og Lundtofte.

Den nye letbane skal gøre det lettere at nå byområderne langs Ring 3 og give nye muligheder for udbygning i byerne og områderne nær letbanestoppestederne, herunder DTU Lyngby Campus. Her er letbanen et stort løft til det kollektive trafiksystem, mens DTU forbedrer forholdene for udsatte trafikanter.

“Det er en sand game changer. Letbanen har hjulpet os med at lancere vores nye bæredygtige mobilitetsstrategi, og den vil fuldstændig ændre den måde, vi får adgang til og bevæger os rundt på campus på. Vores håb er, at flere vil cykle, gå eller køre med letbanen her frem for i bil – i tråd med den nationale tendens. Vi vil også skabe et inspirerende campusmiljø, der inviterer folk til at hænge ud og bevæge sig,” siger Ina Borup Nørløv, sektionschef, Campus Service.

Letbane forener lokalområdet

Letbanen forbinder seks S-togslinjer og regionaltogstrafikken i hovedstadsområdet og skaber et sammenhængende kollektivt transportsystem i en region præget af store mobilitets- og trængselsudfordringer.

I fremtiden bliver det både nemmere og hurtigere at rejse på tværs af hovedstaden for arbejde, fritid, kultur og natur, da letbanen vil køre på sit eget spor i siden eller midt på vejen og adskiller den fra hovedvejen. Trafik. Det betyder, at du ikke skal stå i kø, når der er trængsel. Ydermere vil letbanen køre hvert femte minut i løbet af dagen, uden køreplan.

”DTU’s letbanestop kan være med til at samle lokalområdet og give nye måder at bevæge sig rundt på. Jeg tror, ​​at vores campus vil blive meget mere tiltrækkende – og ikke kun for os. At det bliver nemmere at komme på arbejde er en ekstra bonus. Men det vil også hjælpe virksomhederne omkring DTU til at tiltrække nye medarbejdere. Og vi håber også, at flere af vores naboer vil stå af letbanen og besøge vores campus,” siger Ina Borup Nørløv.

Cykelstier og grønne zoner

Blandt de nye tiltag, der skal være med til at tiltrække naboerne, er et netværk af stier for fodgængere og cyklister direkte forbundet med DTU’s tre letbanestoppesteder. Derudover er DTU i øjeblikket ved at etablere en cykelgade, hvor cyklisterne har fortrinsret. Cykelgaden kommer til at løbe fra Akademivej i syd over Anker Engelunds Vej og til Nordvej i nord.

DTU sigter også mod at etablere mindre vejkryds, der skal fungere som et netværk af stier med forbindelse til hovedvejene for fodgængere og cyklister. Langs stierne vil der være en street food-stand, kunst og skulpturer på kunststien, en løbesti, der går rundt om campus, bænke til at hvile på og nyde de grønne områder med mere.

Campus var tidligere et område domineret af biler, som blev prioriteret i campustrafik og centrale rum, men nu bliver campus mere levende og livlig. DTU arbejder hårdt på at implementere frodige grønne områder, mangfoldighed og opholdszoner og tilgodese dyrelivet med hvert nyt byggeprojekt. Klaus Jensen, projektleder på DTU Campus Service, siger:

“Vi vil skabe rum, der vil opmuntre folk til at mødes og hænge ud. Campus plejede at være en gruppe bygninger, som du lige navigerede rundt i din bil. Nu giver vi plads til cyklister, gør vejene mindre og sænker fartgrænserne. Biler vil ikke længere have fortrinsret. Det vil være cyklister og fodgængere.”

DTU får tre letbanestop

Leave a Comment